• Terugblik Fruitteeltavond 25 januari 2016

Terugblik Fruitteeltavond 25 januari 2016

Op 25 januari 2016 organiseerden LTO Noord Federatie Westelijk Rivierengebied en NFO een bijeenkomst voor fruittelers.
Sprekers waren Arne Bac (sectormanager fruit bij Rabobank Nederland) en Patricia Hoogervorst (NFO-innovatiemakelaar).

Arne Bac stelde in zijn presentatie dat fruittelers marktgerichter moeten gaan ondernemen door meer focus te zetten op duurzaamheid, operationele efficiency en onderscheiden vermogen. Ook moeten ondernemers meer energie steken in het claimen van het feit dat fruit gezond is. Bac liet in zijn presentatie zien dat de wereldwijde vraag naar voedsel op de lange termijn toeneemt en dat het beschikbare areaal afneemt. Op korte termijn hebben zaken als de inkoopkracht van de retail, de dalende hardfruitconsumptie, de toenemende vraag naar duurzaam geproduceerd voedsel en de verwachting dat online verkoop van boodschappen binnen vijftien jaar zal stijgen naar 25 procent invloed op de sector.

NFO-innovatiemakelaar Patricia Hoogervorst gaf aansluitend een toelichting op de inhoud van de innovatieagenda, de projecten die tot nu toe opgestart zijn vanuit deze agenda en op het samenwerkingsverband  van de NFO, Fruitconsult, CAF en PPO rond de proeftuin Randwijk. Zij deed een beroep op telers om actief mee te denken over mogelijke samenwerkingsverbanden en over hoe innovatie op lange termijn gefinancierd kan worden. De fruitteelt heeft potentie en er is nog veel te innoveren, maar dat vraagt samenwerken en netwerken en samen investeren.  

(Bron: www.nfofruit.nl)

De presentaties van Arne Bac en Patricia Hoogervorst zijn hieronder te downloaden.