19 april Bijeenkomst Mestverwerking Rivierengebied

Wat is de situatie in de regio en welke mogelijkheden zijn er voor uw bedrijf? 

Namens de 5 afdelingen in het Rivierengebied nodigen wij u uit voor een interessante en praktische bijeenkomst over mestverwerking in ons gebied.
Eerst zal Kees Kroes - LTO Noord projectleider Mest & Mineralen - u meenemen in de algemene ontwikkelingen op de mestmarkt en in de mestverwerking. Daarna willen we verschillende mogelijkheden en initiatieven presenteren waar u in de toekomst met uw bedrijf gebruik van kunt maken.

  • Jan Willem Straatsma van FrieslandCampina zal uitleg geven over hun beleid ten aanzien van CO2-reductie en mestverwaarding. FrieslandCampina werkt hiervoor aan monomestvergisting op bedrijfsniveau en de organisatie van regionale Mestkringen voor mestverwaarding.
  • John Horrevorts van het vergistingsintitiatief Kolkenbosch in Haaften zal dit initiatief toelichten en vertellen welke rol lokale veehouders en tuinders hierin kunnen gaan vervullen.

Datum:       dinsdag 19 april 2016
Aanvang:   20.00 uur
Locatie:     Restaurant de Betuwe,  Hoog Kellenseweg 7, 4004 JB Tiel
 
Ondanks de verlate uitnodiging hopen wij op uw aanwezigheid!
 
Met vriendelijke groet,
De besturen van afdelingen West Betuwe, Neerijnen, Bommelerwaard,
BTN en Oost Betuwe
 
Contactpersoon: voorzitter - afdeling Neerijnen Ton Miltenburg: T 06 - 22 33 01 05, e-mail:fammiltenburg@hetnet.nl