Natura 2000 gebied-70: Lingegebied & Diefdijk-Zuid

 
Het ontwerp aanwijzingsbesluit tot Natura 2000 gebied kan grote consequenties hebben voor agrarische bedrijven en activiteiten in het of Lingegebied & Diefdijk-Zuid de daaraan grenzende gebieden.
Veel mensen maken zich grote zorgen over de gevolgen van dit beleid en zijn van mening dat ook rekening gehouden moet worden met de gevolgen voor de individuele bedrijven. Wij raden u daarom ook aan een persoonlijke zienswijze in te dienen. Als u nu niet een zienswijze indient tegen het aanwijzingsbesluit kunt u later niet meer in beroep gaan tegen dit besluit.
Onderstaand vindt u de model zienswijze die is opgesteld door LTO Noord. U kunt de zienswijze aanvullen naar uw eigen inzicht. Namens de afdelingen Lingewaal, Geldermalsen en Vijfheerenlanden zal ook een gezamenlijke zienswijze ingediend gaan worden.
 

De Inspraakprocedure eindigt op 4 november 2009.

Onderstaand volgen enkele instructies bij het schrijven/aanvullen van de zienswijze:
       • Haal na lezen de instructie van pagina 1 weg;
       • Geef uw persoonlijke bedrijfssituatie weer;
       • Geef uw relatie – verbintenis met het gebied weer;
       • In paragraaf 8.8 is het wenselijk om vanuit uw situatie een nadeel dan wel 
         te verwachte schade te omschrijven;
       • Plaats uw naamm, adres, postcode en woonplaats;

       • Plaats uw handtekening. 
 

De volgende elementen laten we terugkomen in de onderstaande zienswijze:

A. De procedure en totstandkoming van het besluit met betrekking tot:
       • De habitattypen (deze zijn gebaseerd op een strikte juridische kapstok); 
       • De begrenzing van het gebied;
       • De doelstellingen voor het gebied.
B. Implementatie van de richtlijnen
C. Gevolgen
D. Schade
E. Het ontwerp besluit van het gebied Lingegebied & Diefdijk-Zuid.

De volledige tekst van het ontwerp aanwijzingsbesluit kunt u lezen op:

Ontwerp Aanwijzingsbesluit Lingegebied & Diefdijk-Zuid  (Is een groot bestand en Opent in een nieuw venster)
 
Kaart van het gebied    (Is een vrij groot bestand en opent in een nieuw venster)
   
Zienswijze Ontwerp-aanwijzingsbesluit Lingegebied&Diefdijk-Zuid (Opent in een nieuw venster)  
Deze zienswijze downloaden en dan bovenstaande instructies volgen.