Natura 2000

 

Nederland heeft 162 unieke natuurgebieden. Deze gebieden horen bij het Europese netwerk Natura 2000. Dienst Landelijk Gebied () gaat voor een groot aantal Natura 2000- gebieden het beheerplan opstellen. Dat doen we in overleg met eigenaren, ondernemers, omwonenden, diverse overheden en andere belanghebbenden.) gaat voor een groot aantal Natura 2000- gebieden het beheerplan opstellen. Dat doen we in overleg met eigenaren, ondernemers, omwonenden, diverse overheden en andere belanghebbenden.

Doel
Meer natuur, vitale natuur. Een mooi landschap, om met plezier in te wonen, werken en recreëren. Dát is de kern van het huidige natuurbeleid, dat wortelt in Nederlandse en Europese wetgeving. Ons land kent zo’n 40.000 dier- en plantsoorten. Duurzame bescherming van deze flora en fauna is hard nodig, omdat de natuur steeds eenvormiger wordt.

Waarom?
Het is belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Planten en dieren trekken zich immers weinig aan van landsgrenzen. Ook Nederland heeft gebieden die tot de top van de Europese natuur behoren. Deze natuurparels zijn te vergelijken met de bekende Michelin-sterren voor restaurants; je bent er trots op en probeert de ster te behouden.

Gezond evenwicht
De Natura 2000 gebieden zijn volop onderdeel van het Nederlandse en Europese landschap. Iedereen kan er van genieten, ook in de toekomst. Als een gebied is aangewezen als Natura 2000 gebied, worden de aanwezige natuurwaarden beschermd. Sommige activiteiten blijven mogelijk, maar er zullen ook beperkingen zijn. Steeds wordt gezocht naar een gezond evenwicht tussen natuur, economische activiteiten, wonen en recreëren.

Beheerplannen
Een beheerplan omschrijft wat mogelijk is in en bij het gebied. Het formuleert precies wélke natuurwaarden waar bescherming krijgen, en ook hóe dat gebeurt. De looptijd van een beheerplan is telkens zes jaar; daarna wordt het verlengd, eventueel na aanpassing.
 

Overzichtskaart Natura 2000-gebieden >>>