Lid worden

Boeren en tuinders een toekomstperspectief bieden, dat is de opdracht die LTO Noord zichzelf stelt. De organisatie van boeren en tuinders komt op voor de collectieve en de individuele belangen van agrarische ondernemers in de negen provincies boven de grote rivieren. Dit belangrijke werk gebeurt vanuit vestigingen in Deventer, Drachten en Haarlem zodat LTO Noord dichtbij haar leden kan opereren.

Ruim 38.000 leden, een democratische vereniging en veel deskundige en resultaatgerichte bestuurders, maken van LTO Noord een sterke, zelfverzekerde en betrouwbare gesprekspartner voor overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties. Lid worden van LTO Noord doet een ondernemer niet zomaar. Hij zal de te betalen contributie afwegen tegen de belangrijkste voordelen van het lidmaatschap voor hem, zijn bedrijf en zijn sector. Zijnde:

  1. krachtenbundeling van sectoren (om een sterke positie te realiseren in de maatschappij)
  2. solide lobby naar maatschappij, gemeentelijke, provinciale, landelijke en Europese politiek opdat regels vooral praktisch en uitvoerbaar worden (bv gewasbescherming, mineralen, bestemmingsplannen)
  3. interessant netwerk voor ondernemers
  4. breed pakket van diensten, kennis en expertise (o.a. Nieuw Oogst, Informatiecentrum, website)
  5. initiatieven voor innovatieve en concurrerende land- en tuinbouw (bv het projecte Seizoenarbeid)
  6. direct financieel voordeel voor leden (bv inkoopvoordeel bij energie, brandstof en ziektekostenverzekering)

Wilt u meer informatie over het lidmaatschap van LTO Noord? Klik hierop....