Het gebied

 

Landbouwbedrijven die binnen de grens van onderstaande gebieden De Laar en Voorvliet liggen, zijn uitgenodigd om mee te doen en maatregelen te treffen voor het beheer van goede waterkwaliteit in (het stroomgebied van) de Linge. In de periode 2010 – 2013 wordt het agrarische ondernemers mogelijk gemaakt om langs bouw- of grasland grenzend aan een waterloop, bufferzones in te richten om mineralenverliezen tegen te gaan. Het project biedt tevens mogelijkheden om binnen de bedrijfsvoering nog efficiënter met mineralen om te gaan. U bent van harte uitgenodigd om mee te denken en te doen!

Het gebied rond (groen)  Langs de Linge (wit in centrum)  aangegeven, waar waterschap Rivierenland nu eveneens een randenregeling aanbiedt. Klik hier voor meer informatie >>>>>