GanzenschadeAfwijzingen in verband met ‘adequaat gebruik’

Het Faunafonds vraagt sinds november om uitgebreide rapportage van acties die zijn ondernomen om soorten die schade veroorzaken (met name ganzen) te verjagen. Bij onjuistheden of onvolledigheden worden verzoeken om tegemoetkoming afgewezen. Vanuit de provincies Noord- en Zuid-Holland hebben LTO Noord en de KNJV hierover een brief aan het Faunafonds gestuurd, maar de problematiek speelt ook in andere provincies. De werkwijze rondom adequaat gebruik wordt komend najaar in het bestuur van het Faunafonds geëvalueerd. LTO-leden die nu te maken hebben met afwijzingen wordt geadviseerd bezwaar te maken bij het Faunafonds en alsnog per week te rapporteren welke verjaagacties zijn uitgevoerd. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Faunafonds: www.faunafonds.nl.