Demo mestscheiden 8 december 2011 te Enspijk.

 
Voor melkveehouders, fruittelers en akkerbouwers is vanuit het project ‘Langs de Linge’ in samenwerking met PPP-Agro-Advies op donderdagmiddag 8 december een bijeenkomst over mestscheiding gehouden. Door middel van een demonstratie was er veel te leren  over de mogelijkheden van mestscheiding en welke waarde dit heeft voor het agrarisch bedrijf. Vanaf 13.15 uur hebben velen de demonstratie op het melkveebedrijf van familie van der Hoog – Nagel, Hoevenseweg 2 in Enspijk bezocht.
 

Downloads van de demonstratie:
   

Persbericht demo mestscheiden op 8 december 2011
Toelichting op de mestscheidingsdemonstratie
Mestscheidingdemonstratie project deel 1   
Mestscheidingdemonstratie project deel 2   
Verslag mestscheingsdemonstratie 8 december te Enspijk