Contact

 

Als geen ander weet u dat op uw bedrijf mineralenbeheer een belangrijk onderwerp is voor efficiënt werken en beperken van verliezen. Goed mineralenmanagement blijft een uitdaging waar vaak nog winst uit te halen is ook. Daarom zijn er binnen het project Langs de Linge mogelijkheden voor bedrijven om kennis te maken met bedrijfsbegeleiding voor nieuwe inzichten in het mineralenmanagement.
  
U kunt contact opnemen met:
 
Arja Doornbos van Projecten LTO Noord (projectleider namens LTO Noord) via
telefoonnummer: 088 – 888 66 77
of

adoornbos@projectenltonoord.nl
   

Vragen, problemen, suggesties kunt u melden bij:
 
Waterschap Rivierenland: Ton van der Putten, e-mail: T.vander.Putten@wsrl.nl, tel: 0344-649287, www.wsrl.nl 
 
Projecten LTO Noord: Arja Doornbos, e-mail: adoornbos@projectenltonoord.nl , tel:088-8886677, www.projectenltonoord.nl 

Secretariaat Federatie LTO Noord WR: Arie Dirksen, e-mail: famdirksen@hetnet.nl,
tel: 0345-572939