Bestuursvergadering 2013

  

   

Vergaderingen 2013 van het Federatiebestuur LTO Noord Westelijk Rivierengebied.
 

Agenda/uitnodiging bestuursvergadering Bijlage bij de agenda/uitnodiging bestuursvergadering
   
2 december
      
Geen bestuursvergadering
    
4 november 2013 agenda
     
    
Bijlage 1 Notulen 7 oktober 2013
Bijlage 2 Brief Waalweelde West 
    
7 oktober 2013 agenda
    
Bijlage 1 Notulen 2 september 2013
    
2 september 2013 agenda
   
    
   
Bijlage 1 Notulen 8 april 2013
Bijlage 2 PR en communicatie/jonge agrariërs
Bijlage 3 Concept voorontwerp structuurvisie
     
8 april 2013 agenda
    
   

    
Bijlage 1 Notulen 4 februari 2013
Bijlage 2 Hergebruik grond en bagger
Bijlage 3 PR en communicatie/jonge agrariërs
Bijlage 4 Naar een nieuw agrarisch natuurbeleid
        

18 maart 2013 agenda

   

Besturenavond voor de bestuurders van alle afdelingen
in het Westelijk Rivierengebied.
bestuursleden krijgen per mail de uitnodiging
4 februari 2013 agenda
   
   
   
   
      
Bijlage 1 Notulen 7 januari 2013
Bijlage 2 Jaarverslag 2012
Bijlage 3 Financieel jaarverslag
Bijlage 4 VKA Waalweelde West mail
Bijlage 5 VKA Waalweelde West  Structuurvisie (55 pagina's)
    
7 januari 2013 agenda
   
   
   
Bijlage 1  Notulen 5 november 2012
Bijlage 2  Vragen over ganzen
Bijlage 3  kadobon melkveeacademie