Bestuursvergadering 2012

  
Vergaderingen 2012 van het Federatiebestuur LTO Noord Westelijk Rivierengebied.
  

Agenda/uitnodiging bestuursvergadering Bijlage bij de agenda/uitnodiging bestuursvergadering
   

3 december

Geen bestuursvergadering

5 november 2012 agenda
    
      
      

Bijlage 1  Verslag 1 oktober 2012
Bijlage 2  Toekomstvisie ondernemend Gelderland en .....
Bijlage 3  Inventarisatie winterprogramma
      
1 oktober 2012 agenda
    
 
  
Bijlage 1 Verslag 3 september 2012 Waalweelde West
Bijlage 2 Brief GVK Adure Advocaten
Bijlaga 3 Brief Tempeladvies
   
3 september 2012
    


 

Deze vergadering één onderwerp: Waalweelde West. Inleiders
waren Hein van Middelaar en Gytha van der Veer, projectbegeleiders
Waalweelde West.

 

2 april 2012 agenda
  
Bijlage 1 Notulen 5 maart 2012
 

5 maart 2012 agenda

Bijlage 1 Notulen 6 februari 2012
6 februari 2012 agenda 
Bijlage 1 Notulen 9 januari 2012
Bijlage 2 zie mail
Bijlage 3, verslag afdelingen commissie vrouw en bedrijf
Bijlage 4, verslag afdelingen PR/Communicatie
9 januari 2012 agenda

 
Bijlage 1 Notulen 4 november 2011
Bijlage 2 Jaarverslag 2011 secretaris
Bijlage 3  Financieel jaarverslag penningmeester
Bijlage 4 Gegevens over de schouw
Bijlage 5 Nota beheer en bodemkwaliteit
Bijlage 6 komt zodra ik de gegevens van de afdelingen heb.
Bijlage 7 komt zodra ik de gegevens van de afdelingen heb.