Agenda en notulen van bestuursvergadering

 
Vergaderingen van het federatiebestuur LTO Noord Westelijk Rivierengebied

 

 

Agenda/uitnodiging bestuursvergadering


Bijlage bij de agenda/uitnodiging


   

7 november 2011 agenda
   
  
 
 

Bijlage 1 Notulen 3 oktober 2011
Bijlage 2 verslag werkgroep PR/Communicatie
Bijlage 3 Wijziging statuten LTO Noord
Bijlage 4 Jaarrekening 2010
Bijlage 5 begroting 2012
  
3 oktober 2011 agenda
   
 
  
Bijlage 1 Notulen 5 september 2011
Bijlage 2 Verslag werkgroep PR/Communicatie
Bijlage 3 Intrekkingbeleid voor vergunningen
 
5 september 2011 agenda
  
Bijlage 1 Notulen 4 april 2011
   
4 april 2011 agenda
 
Bijlage 1 Notulen 7 februari 2011
  
7 maart 2011
 
Om organisatorische redenen is dezwe vergadering verschoven naar maandag 4 april a.s.
7 februari 2011 agenda
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 1 Notulen december 2010
Bijlage 2 Jaarverslag 2010
Bijlage 3 Financieelverslag 2010
Bijlage 4 Natura 2000 Ben Lichtenberg
Bijlage 5 Platteland 2015 Ben Lichtenberg
Bijlage 6 Plattelandsbeleid Ben Lichtenberg
Bijlage 7 Stikstofkader Ben Lichtenberg
Bijlage 8 Herverkiezing Teus Kool
Bijlage 9 Herverkiezing Ben Lichtenberg
 

 10 januari 2011 agenda                                                                    
                                    
                        
Dit was een avond voor alle bestuursleden van de afdelingen in het Westelijk Rivierengebied.
Verslag van deze bijeenkomst zijn de bijlage 4 t/m 7 van 7 februari 2011.