Actief randenbeheer "Langs de Linge"


Leven in een gebied van water


Als veehouder, akkerbouwer of fruitteler weet u als geen ander het belang van schoon water. Voor het behoud van het schone water (in het stroomgebied) van de Linge kunt u veel betekenen. Goed voor uw bedrijf, de natuur en het water. LTO Noord en waterschap Rivierenland werken samen in het project Langs de Linge. Met agrarische ondernemers wordt gewerkt aan gebiedsgericht maatwerk wat zowel perspectief voor de ondernemer biedt als verbetering van de waterkwaliteit. Efficiënter mineralenmanagement en bufferzones zorgen voor het behoud van een schone Linge en haar stroomgebied. Bekijk ook de andere pagina's over dit onderwerp. Zie menu.
   
 
Klik in het menu op de andere pagina's over dit onderwerp....